J.B. de Liefde The beggars , or the founders of the Dutch Republiv

Sjolem Aleichem: Tevje de melkboer

J.Grandville :Les fleurs animees

J.Grandville :Les fleurs animees

A. den Doolaard :De wilden van Europa

Heinrich Heine :Der Rabbi von Bacherach ;

August von Kotzebue : Das Schreibepult oder die Gefahren der Jugend

August von Kotzebue: Die Verlaumder

Multatuli : Millioenenstudieen

W.J.van Zeggelen: Gedichten

John Milton Het verloren Paradijs

Dante Alighieri: De hel

D.H. ten Kate van Loo: De gardes d'honneur, in vier zangen.

Verzameling van dichtstukken der beste Nederlandsche dichters, deel 2.

Dante Alighieri : La divina Commedia

Dante Alighieri : La divina Commedia

W.F.Hermans Ik heb altijd gelijk

Elsevier´s geillustreerd maanschrift 1893

bb00202.Elseviers´s maandschrift 1893.verzameling van Nederlandsche lettekundige kunstwerken ,geillustreerd door Nederlandsche kunstenaars, 2 ingebonden delen .Conditie : goed

Elsevier´s geillustreerd maandschrift 1895

P.A.Daum.Verzamelde romans II; In en uit 's lands dienst

Godfried Bomans verzamelde werken . 7-delige gebonden uitgave 1996-1999.

Guido Gezelle's Dichtwerken

Elsevier´s geillustreerd maandschrift 1895 - 1896

Het kleine geschenk 1946. ( boekenweek )

Rondom het boek 1936 ( boekenweek )

Geschenk; de Nederlandsche boekenweek 7-14 mei 1932.

Clara Lennart : wijde wereld

J.Herbillion,J.Germain : Dictionaire des nomes de famille en Belgique Romane

Frederik van Eeden; Ellen, een lied van smart.

Charles Dickens : De Pickwickclub.

S.Vestdijk: De Anton Wachterromans deel 1 tot en met 8.

Gogol : verzamelde werken ( 3 delen )

Anton P.Tsjechow: Verzamelde werken : Verhalen 1 tot en met 5.

Toergenjew : Verzamelde werken, deel 1 tot en met 4.

C.Buddingh : In memoriam Gerrit Achterberg.

C.Collodi : Pinokkio

Jean de la Fontaine : Fables et ouvres diverses de la Fontaine

Anatole France : La révolte des Anges.

Rene Patris : La Guirlande de l ' Iran.

Charles Baudelaire : Les fleurs du mal.

H.Lapaire: Le celebre Galafat.

Franz Toussaint : Le jardin des Caresses.

Edmond Flammari : Vive labeur.

M.Voltaire : Poemes,Epitres et autres poesies, 1779.

H.Bergameni : Histoire de la litterature Francaise.

Paul Geraldy : Toi et moi-Le prelude-Aimer.

Paul Geraldy : Toi et moi-Le prelude-Aimer.

Paul Geraldy : Toi et moi-Le prelude-Aimer.

Jean P.Sarte : L' etre et le neant.

Octave Mirabeau ; Dingo.

Marcel Proust; Brieven 1885-1900.Prive Domein.

Marcel Proust : De kant van Swann , 3 delen in een band .

Gerard Reve;verzameld werk deel 6.

Gerrit Komrij: Inkt; 2 delen.

Ida Gerhardt: verzamelde gedichten.

Vladimir Nabokov ; verzamelde verhalen deel I

De geheime archieven van het Vaticaan.

Rob van Santbrink : De curieuze wereld van Heer Bommel en Tom Poes

Frans A.Janssen; Zetten en drukken in de 18e eeuw.

Cervantes ;De avonturen van Don Quichotte, met platen van A.Hahn.

Godfried Bomans : Engelse cursus met LP's en lesboek

Roel van Duyn ; het slechtste uit Provo

Wim Hazeu ; M.C. Escher, een biografie.

De gedichten van den Schoolmeester.

I.K.Bonset ; Nieuwe woordbeeldingen; de gedichten van Theo van Doesburg.

Walter Benjamin-Konrad Boehmer-Helmut Lethen-Jaqc Vogelaar-John Heartfield: De auteur als producent.

Zeevsche Nachtegaal, en bijgevoegd : A. van de Venne;Tafereel van Sinne-Mal.

Romain Rolland-Frans Masereel ; Liluli

Herman Gorter : De school der poezie, deel I en deel II.

Ryszard Kapuscinski : Lapidarium - Observaties van een wereldreiziger 1980-2000 -

Vierde winterboek van de wereldbibliotheek 1925-1926.

M.Nijhoff ; H.Marsman.

Albert Verwey : Hendrick Laurensz.Spieghel.

Jacob Israel de Haan ; In Russische gevangenissen.

Rudolf Steiner : Commentaar op de Chymische Bruiloft;Uitspraken over Christiaan Rozekruis.

Lous Couperus : Iskander. De roman van Alexander den Groote .

J.F.Oltmans : ;Deel uit volledige werken : De Schaapherder.

Honore Daumier : Humours of married life.

Jacob Haafner : Exotische liefde

Alma Mahler : Mijn leven.

Konstantin Paustovskij ; De sprong naar het Zuiden.

Konstantin Paustovskij ; Begin van een onbekend tijdperk .

Konstantin Paustovskij : Onrustige jeugd.

Jonathan Littell ; De Welwillenden

Mme Manceau;les deux Amies de Pension

E.du Perron : De muze van Jan Companjie

Frederik van Eeden :Signifische gepeinzen : Het roode lampje, deel I en II.

Maria Vargas Llosa ; De oorlog van het einde van de wereld. ( Herengracht Editie )

James Joyce : Ulysses.

Karl Ove Knausgard ; Vader.

Marjane Satrapi : Persepolis ( Biografie in stripvorm )

Friedrich Nietsche : Nietsche contra Wagner. ( Prive Domein uitgave )

Bernard Mandeville : Fabel van de Bijen.-Particuliere zonden,Algemeen profijt -

Theo de Feyter : Gilgamesj - een zoektocht naar onsterfelijkheid -

Edmond en Jules de Goncourt - Dagboek -Prive Domein.

De Notenkraker - Politiek-Satiriek Weekblad 13e jaargang 1919.

De Notenkraker - Politiek-Satiriek Weekblad 1e jaargang 1907.

De Notenkraker - Politiek-Satiriek Weekblad 2e jaargang 1908.

De Notenkraker - Politiek-Satiriek Weekblad 3e jaargang 1909.

De Notenkraker - Politiek-Satiriek Weekblad 4e jaargang 1910.

De Notenkraker - Politiek-Satiriek Weekblad 5e jaargang 1911.

De Notenkraker - Politiek-Satiriek Weekblad 6e jaargang 1912.

De Notenkraker - Politiek-Satiriek Weekblad 7e jaargang 1913.

De Notenkraker - Politiek-Satiriek Weekblad 8e jaargang 1914.

De Notenkraker - Politiek-Satiriek Weekblad 9e jaargang 1915.

De Notenkraker - Politiek-Satiriek Weekblad 10 jaargang 1916.

De Notenkraker - Politiek-Satiriek Weekblad 11 jaargang 1917.

De Notenkraker - Politiek-Satiriek Weekblad 12 jaargang 1918.

De Notenkraker - Politiek-Satiriek Weekblad 14 jaargang 1920.

De Notenkraker - Politiek-Satiriek Weekblad 15 jaargang 1921.

De Notenkraker - Politiek-Satiriek Weekblad 18 jaargang 1924.

De Notenkraker - Politiek-Satiriek Weekblad 16 jaargang 1922.

De Notenkraker - Politiek-Satiriek Weekblad 17 jaargang 1923.

Zondagsblad Het Volk, 1e jaargang. 6 juli 1902-28 juni 1903.

Marjane Satrapi ;Persepolis.

Manuel Rivas : Boeken branden slecht.

Arnoud Vrolijk : De taal der engelen

Erich Maria Remarque ; Van het Westelijk front geen nieuws.

Stephen Greenblatt ; William en de Wereld.

Ida Gerhardt : Verzamelde werken, deel I en II.

Laurence Sterne : het Leven en de Opvattingen van de Heer Tristram Shandy.

Edmond en Jules de Concourt ; God,geld en seks.

Edmond en Jules de Goncourt : Dagboek -

Cleo Campert & Remco Campert : de ziel krijgt voeten.

Die Gartenlaube ; Illustriertes Familienblatt Jaargang 1897 nr 1 tot en met 52.

Die Gartenlaube ; Illustriertes Familienblatt Jaargang 1897 nr 1 tot en met 52.

A.L.Rowe ( editor ) The Annotated Shakespeare - The comedies,sonnets and other poems,tragedies and romances complete. -

A.L.Rowe ( editor ) The Annotated Shakespeare - The comedies,sonnets and other poems,tragedies and romances complete. -

Rubayat of Omar Kahayyam; English verse by Edward Fitzgerald.

Alfred de Musset : Poesies nouvelles.

Ernst Toller : in de boeien.

Rabelais : Gargantua en Pantagruel-( deel 1 en 2 ) Pantagruel Deel 3 en 4 ) -Pantagrue ( Deel 5 ) ; 5 delen in 3 banden.

Terug naar boven

Literatuur en poezie

De algemene term literatuur bevat Nederlandse literatuur, vertaalde literatuur, taal- en letterkunde, poëzie en woordenboeken. De prijzen zijn inclusief verzendkosten